Bevezetés

A Danone tisztában van vele, hogy Önnek fontos, miként használják fel személyes adatait, és vállalatunk is fontosnak tartja az Ön személyes adatainak védelmét.

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat azt mutatja be, hogy a Danone S.A. leányvállalataival (a „Danone”) hogyan gyűjti és kezeli az Ön személyes adatait. Tájékoztatással szolgál azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel azokat, miért van szükségünk rájuk, és milyen előnye származhat ebből Önnek.

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van, vagy az Önt, mint érintettet megillető jogok bármelyikével kapcsolatban szeretne kéréssel fordulni hozzánk, a danoneinfo@danone.hu e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot.

Az adatkezelő megnevezése:

Név: Danone Magyarország Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Cégjegyzékszám: 01-09-076725
Adószám: 10594135-2-44
Telefonszám: +36 1 803-7275

Az Adatvédelmi nyilatkozat utolsó frissítése 2024.03.28-án történt.

Főbb alapelveik és az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségvállalásunk

A Danone-nál elköteleztük magunkat az Ön személyes adatainak védelme mellett. Igyekszünk biztosítani a birtokunkban lévő valamennyi személyes adat védelmét, személyes adatait felelősségteljesen kezelni és mindenkor átlátható módon eljárni. Bizalma fontos a számunkra. Éppen ezért elköteleztük magunkat a következő alapelvek betartása mellett:

 • Ön nem köteles közölni velünk az általunk kért személyes adatokat, ám ha úgy dönt, hogy nem hozza tudomásunkra azokat, elképzelhető, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani önnek;
 • Adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzített vagy azon konkrét célokra használjuk fel, amelyeket közlünk Önnel és/vagy amelyekhez Ön hozzájárult;
 • Mindenkor a lehető legkevesebb személyes adat begyűjtésére, kezelésére és felhasználására törekszünk;
 • Ha mégis begyűjtjük személyes adatait, a későbbiekben igyekszünk biztosítani, hogy azok minél pontosabbak és aktuálisabbak legyenek.
 • Ha a begyűjtött személyes adatokra többé semmilyen célból nincs szükség és nem kötelez bennünket jogszabály azok megőrzésére, minden tőlünk telhetőt megteszünk azok törlése, megsemmisítése, illetve annak érdekében, hogy azokat többé ne lehessen azonosítani.
 • Személyes adatait nem osztjuk meg másokkal, nem értékesítjük, nem adjuk bérbe és nem hozzuk mások tudomására a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaktól eltérő módon.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Az általunk gyűjtött személyes adatok az adatgyűjtés célja, valamint az Önnek biztosított termék, illetve szolgáltatás függvényében változik.

Általában az alábbi típusú személyes adatokat gyűjthetjük Öntől közvetlenül:

 1. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok, név, e-mail cím, lakcím és telefonszám;
 2. Az ügyfélszolgálati telefonvonalon folytatott beszélgetéseink adatai;
 3. Böngészési adatok, például a felkeresett oldalak, a látogatás dátuma és helye, valamint IP cím;
 4. Amennyiben nálunk szeretne dolgozni, további személyes adatokat is bekérünk Öntől, így például korábbi munkahelyeivel, tanulmányaival és referenciáival kapcsolatban.

Közvetett úton is gyűjthetünk önről személyes adatokat, amikor:

 1. Ön megoszt valamilyen tartalmat közösségi oldalakon, honlapokon vagy alkalmazásokon a termékeinkkel kapcsolatban, vagy reagál a közösségi oldalakon közzétett promóciós anyagunkra; vagy
 2. más honlapok által gyűjtött adatokból ismerünk meg vagy gyűjtünk önre vonatkozó személyes adatokat (ha például harmadik fél honlapján hirdetést jelentetünk meg, és Ön arra rákattint, tájékoztatást kaphatunk a hirdetés eredményességéről).

Miért gyűjtjük és mire használjuk fel személyes adatait?

Személyes adatait azzal a céllal gyűjtjük, hogy minőségi ügyfélszolgálattal állhassunk rendelkezésére. Személyes adatait különösen azzal a céllal gyűjthetjük, őrizhetjük, használhatjuk és hozhatjuk mások tudomására, hogy:

 1. reagáljunk kérdéseire és kéréseire,  valamint elbíráljuk és kezeljük esetleges panaszait;
 2. feldolgozzuk megkereséseit és válaszoljunk önnek vagy felvegyük Önnel a kapcsolatot azért, hogy válaszolhassunk kérdéseire és/vagy kéréseire;
 3. fejlesszük és javítsuk termékeinket, szolgáltatásainkat, kommunikációs módszereinket és honlapjaink működését;
 4. információkat közöljünk önnel és kezeljük hírlevelünkre vagy egyéb kommunikációs eszközeinkre történt regisztrációját és/vagy feliratkozását;
 5. belső képzési és minőség-biztosítási célokból;
 6. megismerjük és felmérjük vásárlóink érdeklődését, igényeit és változó szükségleteit, fejlesszük honlapunkat, jelenlegi termékeinket és szolgáltatásainkat és/vagy új termékeket és szolgáltatásokat fejlesszünk ki;

Személyes adataira jogszabályi kötelességeink teljesítéséhez, valamint az Önnel fennálló szerződéses kapcsolatunk miatt is szükségünk lehet.

Amennyiben a fenti célból vagy bármely egyéb célból begyűjtjük és felhasználjuk személyes adatait, arról az adatgyűjtés időpontjában vagy azt megelőzően tájékoztatjuk.

Ahol szükséges, hozzájárulást is kérünk Öntől személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben korábban hozzájárult személyes adatai kezeléséhez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az Önt megillető jogok

Személyes adatai Danone általi kezelése esetén Önt számos jog megilleti, és azokat bármikor gyakorolhatja. Az alábbiakban felsoroljuk ezeket a jogokat azzal együtt, hogy melyik mit jelent az Ön számára. Jogait a danoneinfo@danone.hu e-mail címen gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni. Megértjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot a danoneinfo@danone.hu e-mail címen.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak. Ez azt jelenti, hogy mozgathatóak, másolhatóak, valamint elektronikusan továbbíthatóak. Ugyanakkor ez a jog csak abban az esetben él, ha

 1. az adatkezelés az ön hozzájárulásával történik;
 2. adatkezelésre szerződés teljesítése esetén kerül sor
 3. az adatkezelés automatikus eszközökkel történik.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel

velünk a kapcsolatot a danoneinfo@danone.hu e-mail címen.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 2. visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 3. tiltakozik személyes adatai direkt marketing célból történő kezelése ellen; vagy
 4. tiltakozik az ellen, hogy személyes adatait a Danone jogos érdekei (pl. a honlapjainkon szerezhető felhasználói élmény általános javítása) miatt kezeljük;
 5. a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 6. személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a danoneinfo@danone.hu e-mail címen, mi pedig minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

Ha a begyűjtött személyes adatokra többé semmilyen célból nincs szükség, és nem kötelez bennünket jogszabály azok megőrzésére, minden tőlünk telhetőt megteszünk azok törlése, megsemmisítése, illetve annak érdekében, hogy azokat többé ne lehessen azonosítani.

Az adatok tárolása jogszabályi előírások alapján 5 éven át történik.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

 1. úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 2. a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3. személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 4. Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, vegye fel velünk a kapcsolatot a danoneinfo@danone.hu e-mail címen, mi pedig minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a danoneinfo@danone.hu e-mail címen.

Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga

Önt az a jog is megilleti, hogy az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban a felügyeleti hatóságnál közvetlenül panaszt tegyen.

Adatkezelés kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az eljáró hatóság.

Elérhetőségei:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Tel: +36 (1) 391 1400
email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hogyan óvjuk személyes adatait?

Tudjuk, hogy személyes adatainak biztonsága fontos Önnek, és mindent megteszünk azért, hogy megakadályozzuk az azokkal való visszaélést, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok elvesztését, módosítását, valamint azt, hogy azok más felek tudomására jussanak. Személyes adatai megóvása érdekében különböző biztonsági intézkedéseket vezettünk be, például a hozzáférési jogosultság ellenőrzését, tűzfalakat és biztonsági szervereket, valamint a személyes adatok titkosítását.

Személyes adatok megosztása

Amennyiben személyes adatait kapcsolt vállalkozásainkkal vagy más szervezetekkel is megosztjuk, meggyőződünk afelől, hogy az adott szervezetek velünk egyezően vagy hozzánk hasonlóan biztosítsák személyes adatai védelmét, és tartsák be a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat.

Személyes adatait nem osztjuk meg másokkal, nem értékesítjük, nem adjuk bérbe és nem hozzuk mások tudomására a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaktól eltérő módon, ugyanakkor a jogszabályok és/vagy állami hatóságok az adatok átadására kötelezhetnek bennünket.

Személyes adatait az alábbi harmadik felekkel és az alábbi célokból oszthatjuk meg:

A harmadik felek kategóriája: Az adatok típusa: Célok:
Ringstone Contact Center Kft. Név, e-mail cím, lakcím, telefonszám Panaszkezelés
Salesforce Attention CRM Consulting Kft. Név, e-mail cím, lakcím, telefonszám Adatkezelés, adattárolás

Az adatok megosztása a danoneinfo@danone.hu e-mail címre érkező megkeresések esetében történik, mely e-mail címet az ún. Infóvonal szolgáltatónk kezel. A személyes adatok közül többnyire név, cím, telefonszám, e-mail cím megadása szükséges az Ön részéről, hogy a vonatkozó kérésre, kérdésre megfelelően reagálni tudjuk, illetve a kapcsolatot megfelelően tudjuk Önnel tartani. Az adatok tárolása és kezelése a Danone Infóvalát kezelő harmadik félnél is az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően történik.

Websütik és más technológiák

Websütik (cookies) és más technológiák alkalmazásával is gyűjthetünk Önről személyes adatokat, például amikor meglátogatja a honlapunkat vagy harmadik felek honlapját, megtekinti online ajánlatainkat vagy Danone/harmadik fél mobil alkalmazást használ. Az így gyűjtött adatok közé tartozhat:

 1. az Ön eszközén futó böngészővel, illetve operációs rendszerrel kapcsolatos információ;
 2. az Ön által használt eszköz IP címe;
 3. az Ön által megtekintett honlapjainkra vonatkozó információ;
 4. az, hogy mely linkekre kattint rá, miközben a szolgáltatásainkkal kommunikál.

Közösségi média és egyéb felhasználók által generált tartalom

Egyes webhelyeink és alkalmazásaink lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy saját tartalmaikat küldjék el. Kérjük, ne feledje, hogy a közösségi média platformjain található termék-/márkaoldalunkon elküldött bármely tartalom a nyilvánosság számára megtekinthető és újra közzétehető, illetve megosztható, valamint óvatosan kell eljárnia bizonyos személyes adatai megadásakor, pl. pénzügyi információk vagy címadatok. Nem vállalunk felelősséget a más személyek által megtett intézkedésekért, amennyiben ön személyes adatokat tesz közzé termékünk/márkaoldalunkon a közösségi média platformjain. Fenntartjuk a jogot, hogy töröljük a felhasználók által létrehozott tartalmakat, amelyek nem felelnek meg a vonatkozó jogi és felhasználói feltételeinknek.

Helyi jogszabályok adatvédelmi vonatkozásai

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Hol érhet el bennünket?

Amennyiben bármilyen kérdése, megjegyzése vagy panasza adódna akár jelen Adatvédelmi nyilatkozatunkkal, akár személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a danoneinfo@danone.hu e-mail címen.

Adatvédelmi incidens bejelentése

Amennyiben kérelmet szeretnél benyújtani a rólad (érintett) kezelt adatokról, kérjük ezt a dokumentumot küldd el kitöltve a benne megadott elérhetőségre.

Amennyiben adatvédelmi incidenst szeretnél bejelenteni, kérjük ezt a dokumentumot küldd el kitöltve a benne megadott elérhetőségre.