A reklámokon bemutatott idealizált világ olyan egy erőteljes fogyasztót érő társadalmi hatás, amely jelentős befolyással van arra, hogy társadalmunkban ki mit tart szépnek és elfogadhatónak. Megszokott, hogy a marketingkommunikáció eszközei platformjaikban dekoratív embereket jelentetnek meg. A szépség és elfogadhatóság koncepciójának kiterjesztésése érdekében az Önszabályzó Reklám Testület (ÖRT) által indítványozott „Sokoldalú emberábrázolás a reklámokban” nevű kezdeményezése keretében számos vállalat és szakmai szervezet – köztük a Danone Magyarország Kft. és a Numil Kft. is aktív felelősséget vállal.

A március 5-ei ünnepélyes aláírás révén mindkét üzletágunk kifejezte elkötelezettségét az iránt, hogy a felelősségteljes, és sokoldalú emberi ábrázolást a középpontba helyező reklámjaikkal hozzájáruljanak ehhez a pozitív kulturális változáshoz. A vállalás szerint, a vállalást tevők marketing kommunikációjukban a jövőben még nagyobb figyelmet szentelnek a sokoldalú emberábrázolásnak a fogyasztó emberi méltósága és önbecsülése érdekében.

A Danone vállalati kultúrájának szerves része a sokszínűség, amely a reklámokban is megjelenítésre kerül. Hazánkban, a Danone úttörőként, az első vállalatok között volt, aki a sokszínű emberábrázolás jegyében, reklámjaiban roma gyerekeket is szerepeltetett 2010-ben.

További példaként, az Alpro márka tavaly őszi „Jó úton jársz” TV reklámjában egy mindennapi hős, Erik reggelébe nyernek betekintést a nézők. Az itt ábrázolt férfi karaktere megdönti a hagyományos férfi esztétikumról szóló sztereotípiákat és kihívás elé állítja a reklámszakma által sokat használt koncepciókat, megerősítve azt, hogy minden embertársunk egyenlő értékűnek számít.

A Numil Kft. reklámjaiból az elmúlt évek során elhagyásra kerültek az idealizált képek és etnikai hovatartozástól függetlenül jelentek meg a szereplők a képernyőn. Itthon például az egyik kampány főszereplője egy arab kisfiú volt, majd egy másik reklám a szülői szerepek sokszínűséget mutatta be, ezáltal is megjelenítve mindkét szülő fontos szerepét a gyereknevelésben.

 „Az emberi test ábrázolása, a kor, bőrszín, bőrhibák, bármely fogyatékosság, vagy éppen a nemi szerepekhez kapcsolódó szakmák, a viselkedés (például férfias dolog-e babakocsit tolni) ábrázolása sokat változott az elmúlt években a reklámban, és a további változásokért is tenni akarunk.” – jelentette ki Fazekas Ildikó, az ÖRT igazgatója a ceremónia alkalmával.

A Danone Magyarország Kft. és a Numil Kft. büszke arra, hogy egy ilyen kezdeményezés aktív résztvevője lehet, és ezáltal is példát mutathatnak és formáló erővel hathatnak a jelen- és jövőbeli egyéni és társadalmi gondolkodásmódjára és szemléletére.